Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

3 hours ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS
View on Facebook

2 days ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

Forthcoming events in Cardiff

Disability gymnastics with Welsh Gymnastics – June 24th
Disability football with Cardiff City Foundation – ongoing
Disability Table Tennis at Cardiff City Community Table Tennis Club – July 1st
Flyers Hockey (adapted hockey for disabled people) with Hockey Wales – July 11th
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

HomeStart CardiffWe would like to invite everyone to a fun day being held for Refugee Week. Home-Start Cardiff are co-hosting the event with other agencies and will be a fun day out for families! The event is open to everyone so please feel free to come along 🙂 ... See MoreSee Less

View on Facebook

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd