Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

1 day ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

Do you have a question about applying for a school in Cardiff? Join us for a Live Q&A session on Weds 24th October from 12-2pm and get answers straight from our School Admissions team. Sign up for an event reminder here: socsi.in/oWDwd

Oes gennych chi gwestiwn am wneud cais am le mewn ysgol yng Nghaerdydd? Ymunwch â ni am sesiwn Holi ac Ateb fyw ddydd Mercher 24 Hydref o 12-2pm a chael atebion yn uniongyrchol gan y tîm Derbyn i Ysgolion. Cofrestrwch i dderbyn nodyn atgoffa am y digwyddiad yma: socsi.in/oWDwd
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS
View on Facebook

1 week ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

Information on Cardiff's Childcare Offer / Gwybodaeth ar y Cynnig Gofal Plant Caerdydd

www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Early-years-and-child-care/Government-funded...
... See MoreSee Less

View on Facebook

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd