Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

#TalkParenting. Most families have times that are difficult to manage. For some tips to help with those tricky moments visit @MaguPlantRhowchamseriddo.ParentingGiveittime

giveittime.gov.wales/tricky-moments-and-common-behaviours/?lang=en

#TrafodMaguPlant. Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn gorfod wynebu cyfnodau anodd. I gael syniadau am sut i ddelio â’r sefyllfaoedd hynny @MaguPlantRhowchamseriddo.ParentingGiveittime

giveittime.gov.wales/tricky-moments-and-common-behaviours/?skip=1&lang=cy
... See MoreSee Less

View on Facebook

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS shared Parc Play's post. ... See MoreSee Less

We just can't wait for Halloween! stick your fangs into this! <(O

View on Facebook

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS shared Cardiff Council Hubs - Llanedeyrn Powerhouse's post. ... See MoreSee Less

Peidiwch ag anghofio!//Don’t forget!

View on Facebook