Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

4 days ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

Come and join us for Carnival Fun! 🎪
Wednesday 22 August, 10am - 1pm at Pentrebane Zone

Dewch i ymuno â ni am Hwyl Carnifal! 🎪
Dydd Mercher 22 Awst, 10am - 1pm at Pentrebane Zone
... See MoreSee Less

View on Facebook

🗣️😊🗣️😊

Power of Positivity
This was beautiful!
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

ROLL UP, ROLL UP! The Greatest circus is coming to town on Friday 17th Aug‼️🎪 Our outdoor cinema returns and will be OPEN @ 8:30pm with none other than The Greatest Showman 🙌 This is a FREE EVENT and certainly one not to miss 🦁 For full info please visit our website:

cardiffbaybeach.co.uk/events/

See you there!
... See MoreSee Less

View on Facebook

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd