Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

🐣🐥 ... See MoreSee Less

Unlike humans, bird embryos don't have an oxygen pipeline from their mothers. They develop sealed inside eggs. With a little animation magic, we look inside an egg to find out why these pre-hatchlings don't suffocate.

View on Facebook

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS shared Cardiff Council / Cyngor Caerdydd's photo. ... See MoreSee Less

There is something for everyone and of all ages at this year’s #RHSCardiff, doors open at 10am, tickets available on the door. The show runs from Friday 13th – Sunday 15th. Mae rhywbeth i bawb o bob oed yn #RHSCdydd eleni, drysau’n agor am 10am, tocynnau ar gael wrth y fynedfa. Cynhelir y sioe rhwng dydd Gwener 13 i ddydd Sul 15.

View on Facebook