Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

4 days ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

Fancy trying something new this half term?
Join us at Cardiff Central Library where we will be exploring Microbit programming.
Limited availability within slots, please note this course is for learners 16+.

Awydd rhoi cynnig ar rywbeth newydd yr hanner tymor hwn?
Ymunwch â ni yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd lle byddwn yn edrych ar raglennu Microbit.
Mae llefydd yn brin, cofiwch fod y cwrs hwn ar gyfer dysgwyr 16+.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS
View on Facebook

3 weeks ago

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS

Young Carers Awareness Day,
31 January 2019
Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc,
31 Ionawr 2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd