Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur Caerdydd a’r Fro

                        gshsa-logo-jpeg   gshsa-plus-logo-jpeg

Mae’r Wobr Byrbrydau Iach ar gael i grwpiau chwarae, Mudiadau Meithrin, gwarchodwyr plant, meithrinfeydd, grwpiau Dechrau’n Deg a chlybiau ar ôl ysgol.

Gallant ennill y wobr os ydynt yn cynnig byrbrydau a diodydd iach wedi’u hargymell ac os ydynt yn dilyn canllawiau amgylchedd bwyta a hylendid. Mae cael y wobr yn dangos eu bod wedi ymrwymo i helpu plant i fwyta’n dda ac i ddatblygu arferion bwyta da am weddill eu bywydau. Gofynnir i’r rheiny sy’n rhan o’r cynllun i arddangos logo’r wobr byrbrydau ac mae’r wobr yn ddilys am 2 flynedd.

Mae lleoliadau sydd â Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur a Mwy hefyd ag aelod o staff sydd wedi’i hyfforddi ym maes bwyd a maeth i blant.

Os yw eich plentyn yn mynychu unrhyw un o’r grwpiau neu leoliadau gofal plant uchod, gofynnwch iddynt a ydynt wedi ennill y wobr. Gall lleoliadau sydd â diddordeb mewn ymuno â’r cynllun gysylltu â Thîm Dietegol Iechyd y Cyhoedd ar 02920 907699 neu 02922 330369 (ar gyfer Dechrau’n Deg).

Cefnogir Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur Caerdydd a’r Fro gan nifer o asiantaethau partner.

wg-families-first  Print  wg_positive_40mm  ccc_logo-hi-res  cardiff-and-vale-university-health-board

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd