Cynnig Gofal Plant yng Nghaerdydd

Cynnig Gofal Plant yng Nghaerdydd 

 

 

 

 

 

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn rhoi 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar yr wythnos i rieni sy’n gweithio cymwys sydd â phlant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Sylwer, bydd y cynnig yn cychwyn o ddiwrnod cyntaf tymor yr ysgol a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol gweler yma.


Ble byddaf yn gallu dod o hyd i’m darparwr Cynnig Gofal Plant cofrestredig?
I ddod o hyd i fanylion darparwyr gofal plant wedi’u cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru yn eich ardal chi sydd wedi’u cofrestru i gynnig y Cynnig Gofal Plant cliciwch yma

I wneud Cais am Gynnig Gofal Plant cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth ddefnyddiol

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd