Amdanom ni

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor ynghylch gweithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond yn ansicr ble i ddechrau? Os ydych rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ynghylch ystod eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0 ac 20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, clybiau cyn ac ar ôl ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau plant bach. Rydym hefyd yn darparu cymorth a chyngor ynghylch talu am ofal plant a gweithio yn y maes gofal plant

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd